Pokyny k 2.9.2020

30 Aug 2020

Prevádzka MŠ je od 2.9.2020 od 6,30 – 16,50 hod. Pokyny pre zákonného zástupcu : Vstup do priestorov MŠ je možný len v rúšku, dezinfekcia rúk prebieha na schodoch Odporúčame obmedziť čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MŠ na […]