Nadácia Volkswagen Slovakia

19 Júl 2016

  Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia- MŠ SNP 1 Naša materská škola sa zapojila do projektu Bezpečne na cestách z Nadácie Volkswagen Slovakia, kde získala finančnú čiastku 2000 eur na realizáciu vypracovaného projektu. Dopravná výchova má v edukácii významnú a nezastupiteľnú úlohu, pretože ide […]