O škôlke

Materská škola je 4 -triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola sa nachádza v priestoroch bývalého školského klubu, pre potreby materskej školy bola kompletne zrekonštruovaná.  MŠ má samostatný oplotený školský dvor s detskými záhradnými atrakciami. Kapacita materskej školy je 92 detí.

Naše triedy :

1.trieda       ,,Lienočky”   3-4 ročné deti

2.trieda       ,, Myšičky”    4-5 ročné deti

3.trieda       ,, Sovičky”  4-5-6 ročné deti

4.trieda       ,, Včielky”   5-6 ročné deti