Zápis do MŠ- 9.5.2024 -10.5.2024 otvoriť pre stiahnutia žiadosti

6th Mar 2024

V  termíne od 9.5.2024 až 10.5.2024 od 8.00 hod. do 12.00 hod. sa bude konať zápis detí do MŠ SNP 1.  V prílohe je na stiahnutie žiadosť a písomné vyhlásenie, ktoré treba priniesť na zápis, prípadne poslať poštou, mailom. žiadosť-do- MŠ Písomné vyhlásenie

Podmienky prijímania detí do MŠ SNP 1

Zákonné podmienky :

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy, následne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a nie sú zo spádovej oblasti MŠ
  • následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Ostatné podmienky :

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí  do Materskej školy,  po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od septembra predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
  • ktorých súrodenci pokračujú v danej MŠ v nasledujúcom školskom roku
  • s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Dunaji
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku