Zápis do MŠ

21 Apr 2016

Zápis detí do materskej školy k školskému roku 2016/2017 sa bude konať v termíne od 2.mája do 6.mája 2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.v priestoroch materskej školy SNP 1. Žiadosti si môžu rodičia prevziať v materskej škole […]

Jarné zvyky- Morena

15 Apr 2016

Enviroprogram Daphne – Kamarát Zemko 6.5.2016 ( 3 a 4 trieda)

15 Apr 2016

Enviroprogram : Deti sa dozvedia, ako štyria kamaráti – Kamienka, Vzduško, Žblnk a Prírodníček – pomôžu na svet piatemu kamarátovi Zemkovi. Zemko predstavuje pôdu, o ktorej si deti povedia, aký význam má pre ľudí a akú dôležitú úlohu.

Enviroprogram 28.4.2016 Smrdíkovce ( 3 a 4 trieda)

15 Apr 2016

Enviropríbeh zameraný na ochranu prírody a triedenie odpadu.