Poďakovanie

04 Nov 2014

  Milí rodičia, určite ste si všetci všimli, že na školskom dvore máme nový drevený domček, ktorý bude využívaný na úschovu vonkajších hračiek a učebných pomôcok. Domček bol zakúpený z prostriedkov rodičovského združenia a postavený za pomoci rodičov. Týmto by […]

Plán čerpania príspevku rodičovského združenia pri Materskej škole SNP 1

04 Nov 2014

  Príspevok 70€  na celý školský rok bol odsúhlasený na rodičovskom združení . Predpokladané príjmy   86 detí X 70€               6020 €   Návrh čerpania vypracovaný podľa plánu práce v MŠ Divadelné predstavenia  v  MŠ  6x 90€         […]