Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

20 Máj 2015

 Prevádzka materskej školy bude v čase letných prázdnin prerušená od 03.08. 2015 do 31.08.2015. Nástup detí do MŠ je 02.09.2015

Škôlkarska opympiáda – 3.jún

20 Máj 2015

V doobedných hodinách čakajú na deti športové súťaže. Kto to zvládne, za odmenu si pochutná na zmrzline.

Skákací hrad – 2.jún

20 Máj 2015

V dopoľudňajších hodinách sa deti budú môcť vyskákať na skákacom hrade. V prípade nepriazdnivého počasia bude náhradný termín.

Exkurzia – požiarnici Senec 1. jún

20 Máj 2015

     Dňa 1. júna pôjdu všetky triedy na  exkurziu k požiarnikom do Senca.  Pokyny  budú zverejnené na nástenkach jednotlivých tried.