Zápis detí do MŠ od 04.05.2020 do 08.05.2020

27 Mar 2020

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 04.05.2020 do 08.05.2020 s tým, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou na mailovu […]