Detská opera v MŠ 21.1.2015

14 Jan 2015

21.1.2015 v dopoludňajších hodinách sa v materskej škole uskutoční predstavenie detskej opery. Prvý kontakt detí predškolského veku s tzv. „vážnou hudbou“ nevážnym a hravým spôsobom.