Detská opera v MŠ 21.1.2015

14th Jan 2015

21.1.2015 v dopoludňajších hodinách sa v materskej škole uskutoční predstavenie detskej opery.

Prvý kontakt detí predškolského veku s tzv. „vážnou hudbou“ nevážnym a hravým spôsobom.