Poďakovanie

4th Nov 2014

 

Milí rodičia, určite ste si všetci všimli, že na školskom dvore máme nový drevený domček, ktorý bude využívaný na úschovu vonkajších hračiek a učebných pomôcok.

Domček bol zakúpený z prostriedkov rodičovského združenia a postavený za pomoci rodičov.

Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať pánovi Slivkovi (  2 trieda) za vybetonovanie podstavca, pánovi Dibuzovi (4 trieda)za poskladanie domčeka, pánovi Štiglicovi (3 trieda) za upevnenie šindla a pánovi Libákovi ( 1,2 trieda) za namaľovanie domčeka.

Za sponzorskú pomoc ďakujeme aj rodine Uhrovej ( 4 trieda), ktorá nám zakúpila na školský dvor 6 tují a pánovi Füllopovi ( 2 trieda) za nákup detských príborov do dvoch tried. Ešte raz ďakujeme. Kolektív MŠ.