Plán čerpania príspevku rodičovského združenia pri Materskej škole SNP 1

4th Nov 2014

 

Príspevok 70€  na celý školský rok bol odsúhlasený na rodičovskom združení .

Predpokladané príjmy   86 detí X 70€               6020 €

 

Návrh čerpania vypracovaný podľa plánu práce v MŠ

 1. Divadelné predstavenia  v  MŠ  6x 90€                                                540 €
 2. Enviromentálne prednášky – návšteva zvieratiek v MŠ                          160 €
 3. Mikulášske darčeky            86 X cca 3€                                              260 €
 4. Nákup interaktívnej tabule, projektor, do najstaršej triedy                      2000 €
 5. Návšteva bábkového divadla v Bratislave- autobus , lístky                       300 €
 6. Papiernictvo- farby, lepidlá, rôzne pracovné a výtvarné pomôcky              500 €
 7. Výlet, exkurzia( vstupné ,autobus)- všetky triedy                                    350 €
 8. Rôzne    ( opravy,  vybetonovanie domčeka)                                           200 €
 9. Aktivity pre deti- deň detí ( skákací hrad, zmrzlina,medaile)..                   200€
 10. Poistka   detí                                                                                      180 €
 11. Učebné pomôcky, hračky, knihy                                                           330 €
 12. Tienidlo nad pieskovisko                                                                      1000 €

 

SPOLU :           6020 €

Plán bol prerokovaný na Rade školy aj členmi RZ za každú triedu