Rodičovský príspevok

22 Sep 2014

Na rodičovskom združení rodičia odsúhlasili výšku rodičovského príspevku 70 € na školský rok 2014/2015( september až jún). Príspevok sa môže platiť jednorazovo 70 €  alebo v dvoch splátkach 35€ . Prvú splátku prosíme uhradiť do konca októbra, druhu do konca […]

,, Škriatok Piatok” v materskej škole

22 Sep 2014

V stredu 1.10.2014 v dopoludňajších hodinách budeme mať v škôlke divadielko pre deti.