Rodičovský príspevok

22nd Sep 2014

Na rodičovskom združení rodičia odsúhlasili výšku rodičovského príspevku 70 € na školský rok 2014/2015( september až jún).

Príspevok sa môže platiť jednorazovo 70 €  alebo v dvoch splátkach 35€ . Prvú splátku prosíme uhradiť do konca októbra, druhu do konca februára.