Zápis detí do MŠ od 04.05.2020 do 08.05.2020

27th Mar 2020

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 04.05.2020 do 08.05.2020 s tým, že
podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou na mailovu adresu skolkasnp1@gmail.com.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Treba otvoriť celý oznam pre stiahnutie žiadosti.

 

žiadosť-do-MŠ