Nadácia Volkswagen Slovakia

19th Júl 2016

 

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia- MŠ SNP 1

Naša materská škola sa zapojila do projektu Bezpečne na cestách z Nadácie Volkswagen Slovakia, kde získala finančnú čiastku 2000 eur na realizáciu vypracovaného projektu. Dopravná výchova má v edukácii významnú a nezastupiteľnú úlohu, pretože ide o osvojovanie si bezpečného správania sa na cestách. Prostredníctvom zakúpenia pomôcok s dopravnou tematikou a MINI dopravného ihriska sa naše deti môžu zážitkovou formou oboznamovať s pravidlami cestnej premávky a správaním sa v cestnej premávke.

Naše deti sú naša budúcnosť. To, čo im „dáme“ v predškolskom veku, si so sebou ponesú až do dospelosti. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, že deťom  prostredníctvom finančnej čiastky umožnila vlastnými skúsenosťami a hravou formou uskutočňovať dopravnú výchovu a získavať skúsenosti a zručnosti  potrebné pre ochranu zdravia a bezpečnosti na cestách.