Zápis detí do MŠ + žiadosť

16th Mar 2021

 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 3.5.2021.do 5.5.2021. žiadosť-do-MŠ

Forma zápisu bude  elektronicky, prípadne poštou.

Žiadosť potvrdenú lekárom a podpísanú zákonným zástupcom oskenujte a pošlite elektronicky ako prílohu na adresu snp1zapis@gmail.com

Podmienky prijímania detí do MŠ

Zákonné podmienky :

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy, následne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ

Ostatné podmienky :

  • spravidla sa prijímajú deti s trvalým pobytom v obci
  • spravidla sa prijímajú deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca