Výlet – všetky triedy

6th Jún 2016

Dňa 17.6.2016 ideme s deťmi na výlet do Modry – Farma pod Gaštankou. Deti  sa dozvedia o farme a zvieratkách náučno – dobrodružným spôsobom, program obsahuje kŕmenie zvierat, česanie koní, deti hľadajú indície a mapu, ktorá ich privedie ku Zlatej podkove.Bližšie info ohľadom pokynov k výletu bude na nástenke v jednotlivých triedach.