Rodičovský príspevok

9th Sep 2015

Rodičovský príspevok bol odsúhlasený na RZ dňa 08.09.2015 vo výške 70 € na školský rok.

Prosíme uhradiť 35 € na prvý polrok alebo 70€ na celý školský rok do 15.10. 2015.

Názov účtu: RZ pri MŠ Snp 1

Číslo účtu: 5062439855/0900   Slovenská sporiteľňa

Do poznámky napíšte meno dieťaťa.