Rodičovský príspevok

2nd Okt 2014

Rodičovský príspevok 35€ na prvý polrok alebo 70€ na celý školský rok sa môže zaplatiť aj prevodom na účet rodičovského združenia pri MŠ SNP 1, v Ivanke pri Dunaji .

Čislo učtu : 5062439855/0900 Slvenská sporiteľna

Do poznámky uveďte meno dieťaťa , doklad o úhrade odovzdajte prosím učiteľke na triede. Termín : 31.10.2014