Projekt ,, naše mesto”

8th Jún 2018

naše mesto

 

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu,, Naše mesto”. Firemní dobrovoľníci spolu so zamestnancami MŠ a niektorými rodičmi namaľovali drevené preliezky, vysadili bylinkovú záhradku a dali školskému dvoru nový šat. Nadácia Pontis nám prispela aj sumou 60 € na farbu a zeminu. Ďakujeme !!!!