Olympiáda s rodičmi 9.6.2017

9th Máj 2017

Súťaživé popoludnie rodičov a detí- začiatok o 16.00 hod.