Náhradný termín vianočného fotografovania- 15.11.2017

3rd Nov 2017

Pre  chorobnosť dávame do ponuky náhradný termín fotografovania pre deti, ktoré sa nestihli odfotiť.