Mobilné dopravné ihrisko v MŠ- 14.6.2018

8th Jún 2018

V tento deň k nám zavíta mobilné dopravné ihrisko a prakticky si vyskúšame, ako sa správať ako chodec či cyklista.