Lesné zvieratká v MŠ- 6.11.2015

29th Okt 2015

V piatok 6.11.2015 k nám v dopoludňajších hodinách do MŠ v rámci enviroprogramu zavítajú lesné zvieratká – pre všetky triedy.