Exkurzia do detského národného múzea- 29.11.2016

7th Nov 2016

Dňa 29.11.2016 navštívia deti zo všetkých tried Detské národné múzeum v Bratislave.

Interaktívny program pre deti :  Hrdinovia všedného dňa

Aj všedný deň sa môže stať nevšedným, no nie vždy v dobrom slova zmysle. V živote na nás striehnu rôzne nástrahy, niekto sa zraní, niekde sa stane nehoda, niekde vypukne požiar.

Kto sú tí, ktorých voláme? Kto nám prichádza na pomoc? Čo robia, aby nám pomohli? Ako sú na pomoc pripravení? O tom je interaktívna výstava „hrdinovia všedného dňa“.

Cieľom interaktívnej výstavy „hrdinovia všedného dňa“ je priblížiť deťom vo veku od 3 rokov, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti.

Výstava sprostredkuje návštevníkom praktickú (hands-on) skúsenosť s prácou záchranných zložiek. Okrem toho by mala deti naučiť telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, i čísla na políciu, hasičov a záchrannú
službu. Tiež chce priblížiť každodennú prácu týchto zložiek a sprostredkovať základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.