Enviro- Putovanie ročnými obdobiami

6th Jún 2016

Dňa 23.6.2016 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční enviroprogram pre deti z 3 a 4 triedy.