Rodičovské združenie a zápis detí do základnej školy

5th Jan 2015

 

Oznamujeme rodičom, že 13.1.2015 o 16.30 hod. sa uskutoční  v telocvični materskej školy rodičovské združenie pre rodičov, ktorých detí idú na zápis do ZŠ. Pani učiteľka zo základnej školy Vám objasní, čo Vás na zápise čaká a čo by malo dieťaťa pred vstupom do ZŠ zvládnuť.

Zápis sa uskutoční dňa 16. januára 2015 (piatok) v čase od 12:00 hod. – do 20:00 hod.  v priestoroch Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Povinnosť zápisu platí pre všetky deti, ktoré do 31.8.2015 dovŕšia 6. rok veku.

Pri zápise rodič (zákonný zástupca) dieťaťa predloží:
– občiansky preukaz
– rodný list dieťaťa
– vyplnený dotazník pre žiaka 1. ročníka
– podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Možnosť objednať učebnicu anglického jazyka, zošity a box na výtvarnú výchovu (spolu 25€).

Prítomnosť dieťaťa pri zápise je nevyhnutná!