Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

8th Jún 2018

Prevádzka MŠ bude prerušená po odsúhlasení OÚ  od 30.7.2018 do  31.8.2018.Nástup do MŠ je 3.9.2018