Prednáška pre predškolákov -19.9.2019

13th Sep 2019

V dopoludňajších hodinách nás navštívi dopravná polícia. Deti sa hravou formou oboznámia s dopravnými značkami, ako sa správať v cestnej premávke.