Ponuka krúžkov

9th Sep 2015

Výtvarný krúžok ZUŠ          1 krát do týždňa            (40 minút)        suma 50 €  na celý školský rok +12 € pomôcky                                                                                                                    jednorazovo na celý školský rok

Anglický jazyk    45 hodín,   2 krát do týždňa           ( 30 minút)       suma 66,50€ na celý školský rok

Gymnastika       1 krát do týždňa                            (45 minút)        suma 40 € na 5 mesiacov

Aerobik a moderný tanec  1 krát do týždňa            (40 minút)        suma 32 €  polrok

Minijudo                           1 krát do týždňa               (40 minút)       suma 32 €  polrok

Vedecké pokusy               1 krát do týždňa               (40 minút)       suma 53 €  polrok