Polícia v MŠ – 18.5.2017-19.5.2017

9th Máj 2017

Projekt polície,, Póla radí deťom”

Deti sa oboznámia s prácou polície, ako sa majú bezpečne správať v rizikových situáciách. Primeraným spôsobom budú informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

18.05.2017 – Sovičky, kuriatka

19.5.2017-   Včielky, žabky