Mobilné dopravné ihrisko -17.9.2018

30th Aug 2018

Deti si prakticky overia svoje vedomosti, zručnosti  z dopravnej výchovy.