KARNEVAL – 1.2.2017

12th Jan 2017

Chystajte si všetci masky, bude smiech a špás, fašiangový karneval zas príde medzi nás.

Dňa 1.2 2017 bude v dopoludňajších hodinách karneval.