Interaktívna pohybová činnosť – 26.6.2017

9th Máj 2017

V dopoludňajších hodinách sa deti zabavia  a precvičia si svoje zručnosti s telovýchovnými pomôckami.