Európsky týždeň športu 23.9.2021- 1.10.2021

24 Sep 2021

Naša materská škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. V dňoch 23,24,28, 30. septembra a 1.októbra prebiehajú workshopy pre deti pod vedením kvalifikovanej trénerky. Tanečníček – pre myšičkovú triedu a   Obratníček  pre sovičkovú  a včielkovú triedu.

Zápis detí do MŠ + žiadosť

16 Mar 2021

  Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 3.5.2021.do 5.5.2021. žiadosť-do-MŠ Forma zápisu bude  elektronicky, prípadne poštou. Žiadosť potvrdenú lekárom a podpísanú zákonným zástupcom oskenujte a pošlite elektronicky ako prílohu na adresu snp1zapis@gmail.com Podmienky prijímania detí […]

Pokyny k 2.9.2020

30 Aug 2020

Prevádzka MŠ je od 2.9.2020 od 6,30 – 16,50 hod. Pokyny pre zákonného zástupcu : Vstup do priestorov MŠ je možný len v rúšku, dezinfekcia rúk prebieha na schodoch Odporúčame obmedziť čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MŠ na […]

Zápis detí do MŠ od 04.05.2020 do 08.05.2020

27 Mar 2020

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 04.05.2020 do 08.05.2020 s tým, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou na mailovu […]

Divadlo v MŠ 27.2.2020

05 Feb 2020

Dňa 27.2.2020 k nám zavíta divadlo,, NA TRAKY a zahrá ná, rozprávku  ,, V komore je myš”.

Karneval v MŠ 25.2.2020

16 Jan 2020

Dňa 25.2.2020 budeme mať v materskej škole KARNEVAL. Prosíme rodičov, aby deťom prichystali na tento deň masky.

Divadielko v MŠ -12.2.2020

16 Jan 2020

Dňa 12.2.2020 k nám zavíta bábkové divadlo a zahrá nám rozprávku ,, O pahltnom hadovi”.

Kurz korčuľovania 27.1.2020 -31.1.2020

08 Jan 2020

Kurz korčuľovania ( sovičky a včielky) bude prebiehať v termíne od 27.1.2020 do 31.1.2020 na ľadovej ploche v Pezinku.

Enviromentálna aktivita ,,Zvieratká v zime”

08 Jan 2020

Dňa 16.01.2020 v triede sovičiek a včielok sa uskutoční enviroaktivita spoločnosti Dapfné s témou,, Zvieratká v zime”

Vianočné fotenie v MŠ -25.10.2019

11 Okt 2019

Dňa 25.10.2019 bude v  materskej škole  vianočné fotenie. ( len kto má záujem)