Požiarnici – 8.6.2017

9th Máj 2017

Deti si pozrú ukážky práce požiarnikov, požiarnické auto aj bublinové hasenie. :-)