18.1.2018 KARNEVAL

8th Jan 2018

18.1.2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční karneval pre deti. Prosíme rodičov, aby deťom prichystali masky. Zábavu, disco a súťaže nám pripravia animátori, aby sme sa spoločne vyšantili.